Общи условия

С настоящите общи условия се уреждат отношенията между ХОТЕЛ ИЗВОРА 2 и гостите на хотела, по повод предоставяните услуги.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

1.1. Резервация в ХОТЕЛ ИЗВОРА 2 може да направите по един от следните начини:

 • чрез резервационната форма на сайта izvora2.com ;
 • чрез имейл: hotel_izvora2@yahoo.com ;
 • чрез формата за контакт на сайта ни;
 • на телефон +359 885377 344; +359 62 601 104;
 • на място в хотела;

1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.

1.3. Потвържение за направената резервацията ще получите или в разговор по телефон или на посочения от Вас електронен адрес. В разговора, съответно посочения имейл се описват: типа и броя на резервираните помещения, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на гостите, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, изслушайте/прочетете внимателно тази информацията и се свържете с нас, в случай, че е необходима корекция.

1.4. Вашата резервация се счита за потвърдена, но все още НЕГАРАНТИРАНА и следва в срок от 72 часа след получаване на потвърждението, в който да заплатите депозит. Едва след получаване на депозита, резервацията е потвърдена и ГАРАНТИРАНА.

 1.5. Необходимо е авансово плащане в размер на 50 /петдесет/ % от общата калкулирана сума в срок от 72 часа след получаване на потвърждението.  Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, e платим в деня на настаняване.

1.6. Анулирането на резервация или промяна на престоя, без неустойка, са възможни в срок до 14 /четеринадесет/ дни преди датата на пристигане. При анулация в по-кратък срок, се начислява неустойката в размер описан по-долу.

1.7. При празнични пакетни предложения са посочени конкретни условия за плащане и политика за анулация.

1.8. Ако плащането на резервацията не бъде извършено в рамките на 72 часа от нейното потвърждение, хотелът си запазва правото да анулира резервацията.

1.9. Когато клиент направи резервация в ХОТЕЛ ИЗВОРА 2, се счита, че е прочел настоящите общи условия и е съгласен с тях.

 

 1. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ

2.1. Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по един от следните начини:

 • чрез имейл на: hotel_izvora2@yahoo.com ;
 • уведомете ни чрез формата за контакт на сайта ни;
 • на телефон +359 885377 344; +359 62 601 104;
 • на място в хотела;

2.2. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) 14 (четиринадесет) или повече дни преди датата на настаняване, клиентът не дължи неустойка. Направено авансово плащане се възстановява.

2.3. При анулиране на потвърдена резервация (не важи за пакетни и празнични предложения) в срок по-кратък от 14 (четиринадесет) дни преди датата на настаняване,  дължите неустойка в размер 50% от общата сума по резервацията. Направено авансово плащане се задържа до размера на неустойката, а разликата се възстановява.

2.4. При анулиране на потвърдена резервация по пакетно предложение в срок по –  кратък от 7 (седем) дни преди датата на настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, дължите неустойка в размер 100% от общата сума по резервацията. Направено авансово плащане се задържа в пълен размер.

2.5. ХОТЕЛ ИЗВОРА 2 запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:

 • Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени;
 • Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от клиента, като не дължи неустойка на същия.

2.6. Горепосочените условия за анулации на резервации по празнични пакети са валидни, само ако при изготвянето на самия пакет не са посочени други такива.

 1. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

3.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:

Настаняване: след 14:00 ч.

Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При по-късно освобождаване на стаята, в случаите когато това е възможно и е предварително съгласувано с Рецепция, се заплаща допълнителна такса, както следва:

 • при освобождаване на стаятадо 18:00 часа се дължи такса, според обявеният ценоразпис за късно освобождаване;
 • при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер на 100 (сто)% от стойността на нощувката;

3.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.

3.3. Децата под 6 години се настаняват безплатно на база нощувка и закуска.

3.4. В хотела не се приемат домашни любимци.

3.5. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

 1. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

4.1 Цените за настаняване в  ХОТЕЛ ИЗВОРА 2 са посочени на официалния сайт на хотела: www.izvora2.com

 1. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ

5.1. В брой в хотела /в български лева/.

5.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.

5.3. С банков превод по следната банкова сметка: 

„СТОЕВ РЕЗОРТС” ЕООД

в лева /BGN/:             

Банка: „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД

IBAN: BG69UNCR70001521051075

BIC: UNCRBGSF

 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

6.1. ХОТЕЛ ИЗВОРА 2 поема задължението да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.

6.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.

6.3. Всички цени, обявени в сайта на хотела : www.izvora2.com, както и описани в имейл съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.

6.4. Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва да бъдат заплатени отделно.

6.5. ХОТЕЛ ИЗВОРА 2  е място за непушачи. Според разпоредбите на националното законодателство, пушенето на обществени места е забранено, затова в случай на несъответствие с тях, хотелът си запазва правото да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.

6.6. Гостите на хотела поемат отговорността да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.

РЕЗЕРВИРАЙКИ ПРЕЗ САЙТА, ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

10% отстъпка;

Безплатен паркинг;

Ранно настаняване.

НАЙ-ДОБРА ЦЕНА